Guide: Dette skal du vide om insolvente skyldnere

Reklame

Hvis du har penge til gode hos en virksomhed eller privatperson, har du selvfølgelig interesse i at vide, om du får pengene igen. Kan debitoren, som har lånt penge af dig, betale det lånte tilbage til dig, kreditoren? Du kan få hjælp til at overvåge debitorers evne til at betale af på lån hos flere virksomheder, ligesom du kan få hjælp til inkassoprocesser i yderste konsekvens.

Fogedretten vurderer solvens

Vigtigst for dig at vide om en debitor er, om denne er insolvent. Insolvens er et udtryk for, at debitor simpelthen ikke kan betale sine regninger – herunder penge, debitor skylder dig. Om debitor er insolvent eller ej, afgøres fra statslig side af fogedretten, der eksisterer i naturlig forlængelse af landets byretter. Her kan kreditorer få krav mod debitorer tvangsfuldbyrdet – og debitorerne kan søge beskyttelse mod udlæg i deres ejendom ved at få insolvenserklæring.

Insolvenserklæring beskytter debitor

Hvis fogedretten erklærer en debitor insolvent, nægtes kreditor adgang til at få sikkerhed i de af debitors ejendele, der ellers kunne tvangsauktioneres for at betale en smule af gælden. Så med andre ord fredes den insolvente debitors ejendom med en tidsbegrænsning. Fredningen er dog ikke fuldkommen, da kreditorer stadig kan tage udlæg i ejendom, så længe udlæggene ikke står i vejen for, at debitoren stadigvæk kan leve et beskedent liv med fx tag over hovedet.

Hold øje med RKI

At en debitor er erklæret insolvent, er kun offentlig viden for debitor, kreditor og fogedretten, så der findes altså ikke et register, hvor du kan slå insolvente op. Dog er der noget, der ligner, i form af Ribers Kredit Information (RKI), der er et landsdækkende register over folk, som er dårlige til at betale deres gæld. Registret føres ajour i samarbejdet mellem inkassobureauer og advokater, der gennem deres kunder lærer debitorer at kende, der ikke betaler af på gæld.

Fredning står i vejen for tvangsfuldbyrdelse

Hvad skal du som kreditor være obs på, hvis en kunde er erklæret insolvent? Du vil jo gerne have dine penge, og fredningen af ejendom står tit i vejen for dette. Overvågning af debitorer med fokus på debitors erhvervelse af ejendom og evt. regnskaber kan give dig nyttig indsigt i, om fredningen kan ophøre for visse ejendele – her kan inkassobureauer holde øje med dem.

Hvad kan du foretage udlæg i?

Hvad kan der fx foretages udlæg i? Fast ejendom er allerede nævnt, hvor der fx vil kunne laves udlæg i et sommerhus, da debitor ikke behøver et hjem nr. 2 for at leve under anstændige kår. Biler, fartøjer i øvrigt, overskydende skat og dyrt grej til hobbybrug vil der måske også kunne laves udlæg i – igen under hensyn til, at debitors liv ikke går helt i stykker ved udlægget.

Teknisk insolvens et godt pejlemærke

Værd at vide i forhold til insolvens er også begrebet teknisk insolvens, hvor debitor godt nok ikke har en insolvenserklæring fra fogedretten, men har større gæld i sine aktiver end disse aktivers reelle værdi. Teknisk insolvens er et godt pejlemærke ved vurdering af betalingsevne.